@fairozzzzzzzzz alah front view plain gila setakat logo rp rugby dgn rp kat chest area